เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » รายชื่อนักศึกษาที่มีโน๊ตบุค » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภัณฑ์
สำนักงาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์
จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด
01   ฝ่ายบริหาร 51 1,040 115 11 1,359
02   ฝ่ายวิชาการ 0 0 0 36 59
03   ฝ่ายกิจการนักศึกษา 0 0 0 0 15
04   ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 0 0 0 0
05   ฝ่ายบริการวิชาการ 0 0 0 0 0
06   ฝ่ายวิจัย 0 0 0 0 0
    51 1,040 115 47 1,456
ทั้งหมด 6 หน่วยงาน
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48